Brottmål

Brottmål


Brottmål

Om Du blir kallad till förhör för att delges misstanke om brott så överväg snabbt Din situation. Försök omgående att få besked om Du kan få en offentlig försvarare utsedd. Du kan till exempel ringa till advokat eller till tingsrätten. Du kan också ge besked till den polis som kallat Dig till förhör att du vill vara biträdd av advokat vid förhöret.

Brottsoffer

Om Du varit utsatt för brott kan Du ha rätt till ett målsägandebiträde som kan hjälpa Dig förstå vad som händer och även framställa yrkande om skadestånd. Ring till den polis eller åklagare som handhar utredningen eller till den tingsrätt som skall handlägga målet så kan Du ofta få besked om Du har rätt att få ett målsägandebiträde.