Rättsskydd/Allmän rättshjälp

Rättsskydd/Allmän rättshjälp


Rättsskydd

Advokater tar betalt per arbetad timme. Det finns två system som innebär att Du kan få hjälp till Dina advokatkostnader.

Detta är ett försäkringsskydd och alltid ingår i hemförsäkringar, i bilförsäkringar, båtförsäkringar m fl. Ibland finns rättskydd även i andra försäkringar till exempel i företagsförsäkringar. Det är enbart i tvister som man kan få rättsskydd och i princip endast i tvister som skall prövas i allmän domstol.

Skyddet innebär att försäkringsbolaget betalar en viss procentandel av kostnaderna intill ett visst maxbelopp. Själv får Du betala en självrisk som också utgör en procentandel av kostnaderna. I en hemförsäkring utgör självrisken 20- 25 % av kostnaderna. Kolla Ditt försäkringsskydd. När Du har en tvist kontaktar vi Ditt försäkringsbolag.

Allmän rättshjälp

Detta är statens system för hjälp och det är endast i undantagsfall som man kan få hjälp. Huvudregel är att man skall ha ett försäkringsskydd. Självklart kan vi ansöka om allmän rättshjälp.

Ring så får Du besked om Du kan få rättskydd eller allmän rättshjälp