Tvistemål

Tvistemål


Tvist med någon

Det är viktigt att agera fort så man inte gör rättsförluster genom att vara overksam. Om man har ett krav är det ofta så att man måste reklamera (bevisligen påtala sitt krav) till motparten eller vidta andra skyndsamma åtgärder. Ring och beskriv Ditt problem så kan Du snabbt få besked på vilka åtgärder som preliminärt måste ske. Denna åtgärd innebär sällan någon betydande kostnad. För den som får ett krav mot sig gäller i princip detsamma.

Om Du inte förstår det juridiska problemet undvik att själv försöka lösa situationen. Ett sådant agerande kan ofta försämra Din situation. Lite elakt kan man säga att den som biträder sig själv har en åsna till klient