Om oss

Om oss


Advokatbyrån Nils Sjörén AB erbjuder privatpersoner och mindre företag rättsligt biträde inom ett stort antal rättsområden.

Följande områden kan anges som exempel.

TVISTER OCH AVTAL

Fastighets- och entreprenadrätt.

Försäkringsrätt – ersättning för person- eller sakskada.

Avtalsrätt – upprätta avtal eller biträde vid tvist rörande ingångna avtal.

Konsumenträtt

De flesta rättsliga frågor som ett mindre företag eller privatpersoner stöter på. Tyngdpunkten i denna del av verksamheten för såväl privatpersoner som företag är av vara ombud i tvister som skall prövas i domstol eller skiljenämnd. Biträde har redan lämnats i ett mycket stort antal tvister så erfarenhet finns det gott om. Vidare ligger tyngdpunkten på att upprätta avtal och kontrakt, allt från äktenskapsförord till överlåtelse av företag.

BROTTMÅL

Offentliga försvarare och målsägandebiträde (biträde till brottsoffret).

FAMILJERÄTT

Äktenskapsskillnad, vårdnad om barn, barns boende, umgängesrätt m m.

Sammanfattningsvis lämnas biträde i tvister inom många rättsområden, avtal och kontrakt, brottmål, målsägandebiträde samt alla familjerättsliga frågor.